Ke stažení


 • pdf Rámcová smlouva (116,6 kB)

  • slouží pro prvotní i následné investice
  • investice od 500 CZK
 • pdf Rámcová smlouva - dodatek (291,6 kB)

  • vztahuje se k fondu Partners Dividend Selection
 • pdf Oprávněný zástupce (293,4 kB)

  • použití pouze v případě, že klientem je nezletilá, nesvéprávná nebo právnická osoba. V tomto případě je nutné zvolit na Rámcové smlouvě možnost „ano“ a přiložit formulář Oprávněný zástupce
  • v bodě 1 Klient bude uvedena nezletilá, nesvéprávná nebo právnická osoba, na formuláři Oprávněný zástupce pak zákonný zástupce v případě nezletilé osoby, soudem stanovený opatrovník v případě nesvéprávné osoby nebo zástupce právnické osoby
  • pokud je klientem nesvéprávná osoba, je nutné doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu o opatrovnictví. Pokud je klientem právnická osoba, je nutné přiložit ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo ověřenou kopii zakládacího dokumentu.
 • pdf Podpisový vzor (715,1 kB)

  • vhodné pouze u klientů, kteří do budoucna chtějí jednat samostatně bez asistence svého poradce
  • prostřednictvím tohoto formuláře je možné zmocnit k nakládání s podílovými listy další osoby (zletilé, svéprávné)
  • podpisy musí být ověřeny úředně, případně pracovníky Partners investiční společnosti
 • pdf Podpisový vzor - podmínky (45,5 kB)
 • pdf Žádost o změnu údajů (287,5 kB)

  • slouží k oznámení změny údajů zákazníka nebo sdělení údajů nových, dosud neevidovaných
  • ke změně identifikačních údajů (příjmení, rodného číslo atd.) je nutné doložit ověřenou kopii dokladu prokazujícího tuto změnu
 • pdf Žádost o zpětný odkup (418 kB)

  • v případě nezletilé nebo nesvéprávné osoby je nutné k žádosti doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu se souhlasem k provedení zpětného odkupu
  • v případě právnické osoby je nutné doložit ověřenou kopii z příslušného rejstříku ne starší 3 měsíců
  • v obou případech je nutné doložit formulář Oprávněný zástupce (na Žádosti o odkup zvolíme možnost „ano“), kde bude uvedený zákonný zástupce, opatrovník nebo zástupce právnické osoby
  • minimální částka pro zpětný odk
 • pdf Žádost o výměnu (297,9 kB)

  • slouží k výměně podílových listů mezi fondy PIS
  • minimální částka pro výměnu je 3 000 CZK (nebo vše)
 • pdf Žádost o převod (725 kB)

  • slouží ke změně majitele podílových listů, např. darování, kupní smlouva
 • pdf Přechod produktu (318,6 kB)

  • slouží ke změně majitele podílových listů v případě úmrtí podílníka nebo vypořádání společného jmění manželů
  • nutné zvolit formulář podle toho, zda si zákazník chce podílové listy ponechat nebo žádá o odkup
  • k příkazu je nutné doložit ověřenou kopii pravomocného usnesení
 • pdf Přechod a zpětný odkup (454,9 kB)

  •slouží ke změně majitele podílových listů zejména v případě úmrtí podílníka nebo vypořádání společného jmění manželů
  • nabyvatel, který si podílové listy nemá v úmyslu ponechat, zvolí formulář pro oznámení přechodu a následný odkup
  • k příkazu je nutné doložit ověřenou kopii pravomocného usnesení
 • pdf Identifikace konečného/skutečného majitele (367,3 kB)

  • používá se vždy u právnických osob
  • pokud zákazník není skutečným majitelem investovaných prostředků nebo konečným majitele podílových listů (jedná na účet třetí osoby)

Ceník

 • pdf Ceník (48,5 kB)
  Ceník podílových fondů spravovaných Partners investiční společností, a.s.

Další dokumenty ke stažení


Měsíční zprávy


« Previous 1 2 3 4 5 7 9 Next »

Archiv zpráv

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam