Oznámení podílníkům o změně v pověření jiného výkonem jednotlivých činností

28.06.2016

Oznámení podílníkům o změně v pověření jiného výkonem jednotlivých činností

Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost"), jako obhospodařovatel
a administrátor otevřených podílových fondů:

 

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále jen „Fondy"), tímto oznamuje podílníkům změnu v pověření jiného výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje obhospodařování a administrace podílových fondů.

 

Doposud je pověřena výkonem některých činností, které zahrnuje obhospodařování Fondů, společnost Pioneer Asset Management, a.s., a výkonem některých činností, které zahrnuje administrace Fondů, jsou pověřeny společnosti Pioneer Asset Management, a.s. a Pioneer investiční společnost, a.s.

Společnost od 1. 7. 2016 přebírá a zahajuje výkon veškerých činností, kterými byly doposud pověřeny jiné osoby, tj. společnosti Pioneer Asset Management, a.s. a Pioneer investiční společnost, a.s., přímo prostřednictvím svých vlastních kapacit a za využití svých systémů a nově implementovaných procesů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tímto upozorňujeme na změnu adresy pro doručování veškerých žádostí podílníků a příslušných formulářů, které se vztahují k rámcovým smlouvám uzavřeným se Společností.

 

Prosíme o doručování veškeré korespondence ve fyzické podobně na adresu sídla Společnosti:

Partners investiční společnost, a.s.

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov

 

Po stanovenou dobu, tj. od 29. 6. 2016 do 4. 7. 2016, Společnost přistupuje k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů, přičemž po jejím uplynutí bude Společnost vykonávat veškeré činnosti, které zahrnuje administrace a obhospodařování Fondů, tj. činnosti, kterými byly doposud pověřeny společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. a Pioneer Asset Management, a.s.

Detailní informace k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je k nalezení v samostatném oznámení podílníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: info@partnersis.cz

 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete, a těšíme se na další spolupráci.

Partners investiční společnost, a.s.

 

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam