Oznámení podílníkům: Přestávka v oceňování ke konci roku 2013

17.12.2013

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 13. 12. 2013 v 15:00 hodin v souladu s ustanovením § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

  • Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 27. 12. 2013 do 3. 1. 2014 včetně.

Posledním obchodním dnem v roce 2013, ke kterému budou vydány a odkoupeny podílové listy je pondělí 30. 12. 2013.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je zejména soustředění činností Společností na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pondělí 6. 1. 2014. Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaného dne 13. 12. 2013 naleznete ZDE.

 

Partners investiční společnost, a.s.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam