Partners investiční společnost sjednocuje ceník a zavádí NULOVÉ VSTUPNÍ POPLATKY u všech podílových fondů!

06.03.2018

Nulové vstupní poplatky u všech fondů.

 

Partners investiční společnost přistoupila ke sjednocení politiky uplatňovaných srážek u všech obhospodařovaných fondů.

Od 1. 3. 2018 platí pro podílové fondy Partners Universe 10 a Partners Universe 13 nové podmínky a klienti od tohoto data nehradí vstupní poplatky z investic, ale vztahují se na ně poplatky výstupní, a to pouze pokud nedodrží doporučený horizont alespoň 5 let.

 

Sjednocujeme tak ceník pro všechny fondy a vstupní poplatek je již v rámci jakékoliv investice do Partners investiční společnosti minulostí.

Případné výstupní poplatky u obou výše uvedených fondů jsou odstupňovány podle počtu let držení investice – v prvním roce 4,9 %, ve druhém 3,9 %, ve třetím 2,9 %, ve čtvrtém 1,9 % a v pátém roce 0,9 %. Po 5 letech je odkup zcela bez poplatku.

Klienty, kteří investovali do fondů Partners Universe 10 a Partners Universe 13 a uhradili vstupní poplatek, bychom rádi ubezpečili, že případný odkup takto pořízených podílových listů bude realizován vždy bez stržení jakéhokoliv výstupního poplatku, a to bez ohledu na délku trvání takové investice.

Změny v nastavení poplatkové struktury jsou především efektivním krokem ve prospěch investorů, jelikož nulové vstupní poplatky a dostatečná doba držení investice mohou klientům zabezpečit investici zcela bez realizování vstupních a výstupních poplatků.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam