Otázky a odpovědi

Chci investovat do některého z fondů, co mám udělat?

K uskutečnění investice je potřeba vyplnit vstupní formulář „Rámcovou smlouvu“ (a další příslušné dokumenty, jestli je to v daném případě požadováno, např. v případě PO nebo nezletilé osoby – viz Statut fondu).

Správnost a úplnost údajů na vstupních formulářích musí být ověřena oprávněnou osobou (např. investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce) nebo úředně. Shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo oprávněnou osobou.

Následně převeďte správně a úplně identifikovanou částku na příslušný bankovní účet.

 

Jaký je způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu?

Aktuální hodnota Podílového listu ke dni D je stanovena následující pracovní den (tzv. den zpracování, D+1) na základě ocenění majetku ve Fondu ke dni D. Aktuální hodnota Podílového listu se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota Podílového listu je stanovena vždy s platností pro každý pracovní den a je k dispozici v sídle investiční společnosti a na www.partnersis.cz následující pracovní den po dni zpracování (D+2).

 

Jak mám identifikovat svoji platbu a na jaký účet ji mám poslat?

Identifikace platby a číslo bankovního účtu závisí na Vámi zvolených fondech, do kterých chcete investovat.

Čísla účtů pro investice naleznete u jednotlivých fondů na formuláři Rámcová smlouva. Do variabilního symbolu platby uveďte číslo smlouvy, není-li již vyplněno.

Investice je možné provádět výhradně bezhotovostním převodem.

 

Jaká je minimální částka vstupní investice?

Minimální výše jakékoliv investice je 500,- Kč.

 

Mám již zainvestováno v jednom z vašich fondů. Musím v případě další investice znovu vyplňovat nějaké formuláře?

Ne, v případě následné investice již nemusíte znovu vyplňovat formulář. Stačí jen poukázat platbu se správnou a úplnou identifikací na příslušný bankovní účet.

 

Jaké jsou vstupní poplatky do jednotlivých fondů Partners investinčí společnosti?

Aktuálně jsou vstupní poplatky u všech našich fondů nulové. Veškeré poplatky jsou uvedeny v Ceníku.

 

Jak se dozvím, že moje investice proběhla v pořádku?

Jakmile obdržíme v pořádku Vaši platbu a v případě první investice také příslušný vstupní formulář Rámcové smlouvy, proběhne vypořádání. Následně od nás obdržíte prostřednictvím emailu, kterým si ověříme Vaši identitu, informace o přístupu do klientské sekce systému "Moje investice", který naleznete na hlavní straně našich webových stránek. 

 

Mohu kontrolovat stav svých investic prostřednictvím webových stránek Partners?

Ano, pokud společnost Partners IS eviduje Vaši e-mailovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Jak si mohu peníze vložené do fondů vybrat zpět? Budu platit nějaký poplatek?

O zpětný odkup Vašich podílových listů můžete požádat kdykoliv, na základě formuláře Žádosti o zpětný odkup. Jakmile obdržíme v pořádku a úplně vyplněný formulář, proběhne vypořádání zpětného odkupu za příslušnou aktuální hodnotu podílového listu. Finanční prostředky Vám budou zaslány na Vámi uvedený bankovní účet. Aktuální výši odkupního poplatku naleznete v Ceníku.

 

Jakým kurzem se ocení zpětný odkup?

Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný a ve smyslu Statutu řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů), za předpokladu, že originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) byl podílníkem doručen do 19:00 hodin daného dne; pokud byl originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) doručen po 19:00 hodině daného dne, je odkupní cena určena až k následujícímu pracovnímu dni.

 

Minimální výše odkupu

Minimální výše pro odkup činí 3.000,- Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3.000,- Kč. Další informace naleznete v platném Ceníku a Statutu.

 

Jak lze provést změnu osobních údajů, které jsou ve smlouvě?

Je potřeba vyplnit formulář Žádost o změnu údajů, touto žádostí lze provést především změnu emailové adresy, adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlášení nového čísla dokladu totožnosti apod.

 

Jak lze provést převod podílových listů z osoby na osobu?

Vyplněním příslušného formuláře Žádost o převod, který slouží ke změně majitele podílových listů, např. na základě darování nebo kupní smlouvy. K převodu je potřeba vyplnit vstupní smlouvu (Rámcová smlouva) a investiční dotazník (pokud se jedná o nového klienta).

 

Jak lze provést konverzi mezi jednotlivými fondy Partners investiční společnosti?

Vyplněním formuláře Žádost o výměnu, která slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi fondy Partners.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam