Podílové fondy

Fondy Partners Universe přinášejí možnost investice do nejkvalitnějších podílových fondů, ETF, akcií a dluhopisů napříč trhy celého světa. Z investičního vesmíru vybíráme ty nejzářivější hvězdy a sestavujeme z nich naše fondy.

Investování do fondů Partners Universe je jednoduché řešení vaší přípravy na důchodový věk, splnění dlouhodobých cílů nebo zhodnocení naspořených prostředků na delším horizontu.

Proč Partners Universe?

  • Fondy předních světových správců, často jinak v ČR nedostupné
  • Široká diverzifikace napříč všemi druhy investic – řešení „vše v jednom“, které plně pokrývá potřeby investora
  • Aktivní správa za účasti odborníků Partners
  • Prvotní jednorázová investice pouze 10 tisíc korun
  • Použití optimalizačního algoritmu – portfolio je vypočteno, nikoli „odhadnuto“
  • Počítá se s očekávanými výnosy pevně úročených cenných papírů a akcií na základě jiných metodik, než které používá kterákoli jiná investiční společnost působící v ČR
  • Aktivní přístup: výběr fondů a investičních strategií

Na jaře roku 2011 představila Partners investiční společnost první dva fondy fondů, Partners Universe 10 a Partners Universe 13. Jedná se o smíšená portfolia s doporučeným investičním horizontem pět až deset let.

O rok později, v červnu 2012, přibývá v nabídce Partners investiční společnosti třetí fond. Jedná se o fond cenných papírů s konzervativnějším rizikovým profilem - fond Partners Universe 6, u kterého doporučujeme minimální investiční horizont tří let. 

V listopadu 2014 byl spuštěn fond Partners 7 Stars pro dynamické klienty s delším investičním horizontem. Jeho investiční strategií je 100%-ní participace na vývoji akciových trhů nejvyspělejších států světa prostřednictvím indexových ETF. Zaměření na akciové trhy má i nejmladší z našich fondů - Partners Dividend Selection, který vzniknul v červnu 2017. Tento fond investuje do jednotlivých akcií vyspělých ekonomik a naši portfolio manažeři vyhledávají především takové, které vyplácejí vysoké dividendy.

Právní upozornění

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na činnost základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

 

Celé znění naleznete zde.

 

 

 

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam