Partners Universe 13

Cílem fondu Partners Universe 13 je poskytnout klientovi diverzifikované portfolio fondů, které plně pokryje jeho investiční potřeby. Strategie fondu je dynamická, s výchozím podílem rizikových investic jako jsou akcie, komoditní fondy či high-yield dluhopisy, ve výši 90 %.

Fond nesleduje srovnávací index (benchmark), volné investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících trh.

Další přidanou hodnotu představuje pečlivý výběr renomovaných domácích i světových správců, které společnost považuje za mimořádně kvalitní, a to z „vesmíru“ přibližně 2500 fondů. Kromě v Česku dobře známých jmen jako BNP Paribas, Franklin Templeton, ING či Pioneer jsou k dispozici i fondy na zdejším trhu nedostupné. Jde například o fondy největšího světového správce aktiv BlackRock, společností PIMCO, Fidelity Investments a řady dalších špiček v oboru kolektivního investování.

Dluhopisové fondy celkem tvoří 17 až 29 procent portfolia. Limit zahrnuje konzervativní složku i fondy zaměřené na dluhopisy s vyšším stupněm rizika poskytující vyšší výnos, zejména high-yield dluhopisy. Podíl akciových fondů se může pohybovat mezi 34 a 56 procenty portfolia. Akciová složka zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů a střední Evropy, tak akcie z rozvíjející se trhů, bez omezení na konkrétní země či odvětví. Dalších 8 až 28 procent portfolia připadá na ostatní typy investic – komoditní fondy a dále tzv. total return fondy (fondy zaměřené na dosažení absolutního výnosu, které mohou uplatňovat akciové, dluhopisové nebo smíšené investiční strategie).

Fond může kromě cenných papírů kolektivního investování nabývat doplňkově i přímo cenné papíry jednotlivých emitentů. Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Doporučený investiční horizont je 5 až 10 let.

 

 

Základní údaje o fondu

Název fondu

 

Obhospodařovatel fondu

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Auditor fondu

Místo obchodní registrace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Česká republika

Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1002512493 / 2700

Zahájení výpočtu fondového kapitálu

28. dubna 2011

Minimální výše investice

500 Kč

Minimální výše následných investic

500 Kč

Minimální výše odkupu

3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč

Nákupní poplatek (přirážka)

max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem

Poplatek při zpětném odkupu

max. 4,9%, aktuální výše se řídí ceníkem

Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování (je již promítnut do kurzu podílového listu)

max. 1,6 %, aktuální výše 1,6 %

NID fondu

8880067789

ISIN

CZ 0008473535

Cenný papír

podílový list zaknihovaný na jméno

Nominální hodnota

1 Kč

Aktuální cena podílového listu platná k datu 20.2.2019: 1,1501 Kč

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)

1 týden 0.67
1 měsíc 2.45
3 měsíce 2.5
6 měsíců -2.32
Od počátku roku 6.62
1 rok 1.8
2 roky -2.48
3 roky 10.86
5 let 16.37
Od založení 15.01

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky -1.25
3 roky 3.5
5 let 3.08
Od založení 1.81

Dokumenty ke stažení

 

 

Právní upozornění

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na činnost základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Celé znění naleznete zde.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam