ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Double Speed rizikový fond - třída CZK

Akciový fond investující globálně a zejména prostřednictvím ETF. Fond může využívat pákového efektu a navyšovat tak expozici vůči akciovým trhům v průměru na dvojnásobek. Potenciálně tak může dosáhnout dvojnásobných výnosů oproti běžným akciovým fondům.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

6 ze 7 bodů

Roční výnos

26,38 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

1,2987 Kč
Aktuální cena platná k datu 16.7.2024:
Měsíční zpráva (pdf, 225kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 1,68
1 měsíc 2,45
3 měsíce 6,59
6 měsíců 10,54
Od začátku roku 10,52
1 rok 26,38
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 29,87
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 23,89

Historická cena

Double Speed rizikový fond - třída CZK k datu 16. 7. 2024
Stáhnout

Klíčové údaje o fondu

 • Fond se zaměřením na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení
 • Vhodný pro zkušené dynamické investory vyhledávající nadprůměrný výnos při akceptování přiměřeně vyššího rizika. Fond by měl tvořit pouze malou část investičního portfolia a investor musí akceptovat zvýšenou volatilitu.
 • Portfolio obsahuje: ETF se zaměřením na akciové indexy, akcie, hotovost, termínované vklady
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice třída CZK: 500 CZK
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu v CZK (třída CZK) : 1388040600 / 2700
 • Datum vzniku: 28. 4. 2023
 • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 2 %
 • Celková nákladovost (TER): 1,14 % (údaj za rok 2023)
 • Třída CZK ISIN: CZ0008477627
 • Třída CZK: Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do CZK.

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

 • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti: informovaný klient, pokročilý klient
 • Riziková tolerance: SRI 6, vysoký stupeň rizika
 • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
 • Schopnost nést ztráy: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

 • SFDR: Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
 • Udržitelné investice: NE
 • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: NE
 • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: NE

 

Negativní cílový trh

 • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
 • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
 • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Double Speed rizikový fond - třída CZK

Ceník (pdf, 49 kB)
Klientský leták (pdf, 61 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 225 kB) Factsheet fondu Double Speed rizikový - třída CZK

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).