ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MERITY investiční fond - třída CZK

Fond kvalifikovaných investorů nabízí jedinečnou příležitost investovat do developmentu konkrétních komerčních projektů s vysokým potenciálem zhodnocení.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

6 ze 7 bodů

Roční výnos

7,05 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

1,0705 Kč
Aktuální cena platná k datu 31.3.2024:
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 měsíc 0
3 měsíce 2,71
6 měsíců 4,39
Od začátku roku 2,71
1 rok 7,05
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 7,05
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 6,70

Historická cena

MERITY investiční fond - třída CZK k datu 31. 3. 2024
Stáhnout

Investor

Merity si našla mezeru na trhu a nabízí investorům to, co jim jiné nemovitostní fondy nenabízejí, a to možnost participovat na marži developera. Nabízí tak opravdu unikátní řešení.
Vzhledem ke strategii bude fond po dobu 5 let od založení uzavřen. Investor by tak měl velice dobře zvážit investiční horizont, předčasný výběr buď není umožněn vůbec, nebo je zatížen vysokým výstupním poplatkem.

Do fondu smí investovat pouze tzv. kvalifikovaní investoři

Kvalifikovaný investor

 • Prokáže, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu
 • Investuje do fondu nejméně 1 milion Kč

Pro koho je produkt určen: Fond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 ZISIF, kteří jsou zkušenými investory na kapitálovém trhu. Investice by měla představovat zbytné peněžní prostředky představující omezenou část celkových investic investora. Investor Fondu musí před uskutečněním investice učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného Fondu (zejm. úvěrového rizika, tržního rizika, rizika nedostatečné likvidity atd.) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice. Investice do Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé a jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Klíčové údaje o fondu

 • Fond kvalifikovaných investorů
 • Vhodný pro klienta s dynamickým profilem
 • Portfolio obsahuje: Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na nemovitostních společnostech, cenné papíry a nástroje peněžního trhu, termínované vklady 
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice třída CZK: 1 000 000 Kč
 • Frekvence oceňování: měsíčně
 • Vstupní poplatek: maximálně 3%
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku. Podfond aplikuje výstupní poplatek až 80 % z odkupované částky, pokud dojde k odkupu během doporučené doby držení (5 let). Detailní podmínky upravuje ceník.
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 1388028177 / 2700
 • Datum vzniku: 1. 3. 2023
 • Manažerský poplatek: max. 2 %
 • Třída CZK ISIN: CZ0008050226

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu MERITY investiční fond - třída CZK

KID - třída CZK (pdf, 498 kB) KID Podfond Merity třída A Premium CZK
Ceník (pdf, 46 kB)
Klientský leták MERITY (pdf, 775 kB)

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).