ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Partners Alternative Strategies - třída EUR

Fond Partners Alternative Strategies typově spadá do kategorie fond fondů. Jak již název napovídá, fond se zaměřuje na alternativní investice. Jeho cílem je vyhledávat taková aktiva, která mají co nejnižší korelaci s vývojem finančního trhu.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

6 ze 7 bodů

Roční výnos

4,62 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,11004 €
Aktuální cena platná k datu 30.6.2024:
Měsíční zpráva (pdf, 187kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 měsíc 0,09
3 měsíce 1,54
6 měsíců 2,44
Od začátku roku 2,44
1 rok 4,62
2 roky 9,56
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 10,04
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 4,65
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 3,78

Historická cena

Partners Alternative Strategies - třída EUR k datu 30. 6. 2024
Stáhnout

Forma investování pro zkušené investory

Fond vhodným způsobem doplňuje tradiční aktiva v akciových a dluhopisových fondech. Cílem investiční strategie je vybrat ty nejzajímavější produkty pro kvalifikované investory na trhu a vytvořit dostupné, diverzifikované řešení alternativních investic, které bude investorům přinášet stabilní výnos, cílený na 6-8 % ročně.

Výhody fondu kvalifikovaných investorů

 
Alternativní investiční strategie
Investoři se mohou podílet na zhodnocování netradičních aktiv a širšího okruhu investičních nástrojů.
 
Regulace FKI
FKI jsou regulovány ČNB a na jejich provoz dohlíží také depozitář. Díky tomu jsou pro investory velmi transparentní.
 
Potenciál nadstandardní výkonnosti
Unikátní strategie v sobě skrývají možnosti nadstandardních výnosů.
 
 
Minimální vazba na vývoj finančních trhů
Zpravidla se fond chová nezávisle na vývoji dluhopisových a akciových fondů.

Investor

Fond může oslovit například investory, kteří mají své investiční portfolio postavené na tradičních třídách aktiv (dluhopisech a akciích), a hledají investiční nástroj, který jim poskytne efektivní diverzifikaci. Do fondu Partners Alternative Strategies smí investovat pouze tzv. kvalifikovaní investoři.

Kvalifikovaný investor

 • Prokáže, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu
 • Investuje do fondu nejméně 1 milion Kč

 

VYBRANÁ PODKLADOVÁ AKTIVA

Partners Alternative Strategies nabízí různé typy investic s akcentem na celkovou nákladovost.

Český fond půdy

 • Strategií fondu je přímý výkup kvalitní zemědělské půdy, vytváření větších celků a jejich následné pronajímání.
 • Fond je zaměřen na nejkvalitnější českou půdu v okolí Polabí.
 • Aktuálně má fond pod správou 1,9 mld. CZK

Accolade Industrial Fund

 • Strategií fondu je investice do průmyslových parků.
 • Nájemci jsou velké nadnárodní společnosti (Iveco, Tchibo, DHL, Saint Gobain, Assa Abloy atd.).
 • Dlouhodobé nájemní smlouvy v kombinaci s vyšší bonitou nájemců zajišťují stabilní výnos pro investory.

Sirius Investments Alpha

 • Investice do malých zahraničních hedgových fondů se specializovanými strategiemi long/short equity, komodity či oblast kapitálové struktury
 • Plně měnově zajištěné a diverzifikované portfolio na úrovni regionů
 • Velmi malá korelace s vývojem tradičních akciových trhů

Credo Ventures

 • Investice do privátních i veřejně obchodovatelných technologických společností
 • Fond investuje globálně se zaměřením především na USA a Evropu
 • Životnost fondu je 10 let, přičemž typické scénáře exitu jednotlivých investic jsou úpisy na burze (IPO) nebo strategický prodej (M&A)

Klíčové údaje o fondu

 • Fond kvalifikovaných investorů
 • Vhodný pro klienta s dynamickým profilem
 • Portfolio obsahuje: jiné fondy kvalifikovaných investorů, ETF, dluhopisy, termínované vklady
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice třída CZK: 125 000 EUR* / 1 000 000 Kč**
 • Minimální výše investice třída EUR: 125 000 EUR / 40 000 EUR**
 • * U třídy CZK platí, že minimální výše investice je přepočítána do CZK podle aktuálního kurzu ČNB

  ** Snížený limit platí v případě, že jsou splněny podmínky bodu 1.4 statutu fondu

 • Frekvence oceňování: měsíčně
 • Vstupní poplatek: maximálně 3 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu v CZK (třída CZK): 1387944931 / 2700
 • Číslo sběrného účtu v EUR (třída EUR): 1387944958 / 2700
 • Datum vzniku: 1. 12. 2021
 • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 1 %
 • Celková nákladovost (TER): 1,23 % (údaj za rok 2023)
 • Třída CZK ISIN: CZ0008476785
 • Třída EUR ISIN: CZ0008476793

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

 • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti: pokročilý klient, kvalifikovaný investor
 • Riziková tolerance: SRI 6, vysoký stupeň rizika
 • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
 • Schopnost nést ztráy: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

 • SFDR: Článek 6 SFDR. Fond nesleduje udržitelné cíle ani neprosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
 • Udržitelné investice: NE
 • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: NE
 • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: NE

 

Negativní cílový trh

 • Znalosti a zkušenosti: Klient nesplňuje požadavky na kvalifikovaného investora.
 • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
 • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Partners Alternative Strategies - třída EUR

Ceník (pdf, 46 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 187 kB) Factsheet Partners Alternative Strategies třída EUR

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).