ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Partners Universe 10

Partners Universe 10 představuje diverzifikované portfolio, které naplní všechny vaše investiční potřeby. Jeho strategie je vyvážená a obsahuje i rizikové investice jako jsou akcie či high-yield dluhopisy. Dluhopisová část tvoří 30 až 50 % portfolia. Podíl akciových ETF se pohybuje mezi 27 a 45 % portfolia. Dalších 5 až 30 procent připadá na ostatní typy investic – komoditní, nemovitostní a další.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

3 ze 7 bodů

Roční výnos

11,66 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond Partners Universe 10 vede.

1,4838 Kč
Aktuální cena platná k datu 17.7.2024:
Měsíční zpráva (pdf, 217kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 1,77
1 měsíc 2,51
3 měsíce 4,91
6 měsíců 6,29
Od začátku roku 5,37
1 rok 11,58
2 roky 19,7
3 roky 12,15
5 let 26,67
Od založení 48,38
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 9,07
3 roky 3,88
5 let 4,83
Od založení 3,03

Historická cena

Partners Universe 10 k datu 17. 7. 2024
Stáhnout

Klíčové údaje o fondu

 • Smíšený fond s globální diverzifikací
 • Maximální limit pro akciovou složku: 45 %
 • Vhodný pro klienta s vyváženým profilem
 • Portfolio obsahuje: ETF, dluhopisy, fondy, hotovost, termínované vklady
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice: 500 Kč
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 1002512434 / 2700
 • Datum vzniku: 28. 4. 2011
 • Manažerský poplatek: max. 1,5 %, aktuální výše 1,5 %
 • Celková nákladovost (TER): 1,78 % (údaj za rok 2023)
 • ISIN: CZ0008473527

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

 • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
 • Riziková tolerance: SRI 3, středně nízký stupeň rizika
 • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
 • Schopnost nést ztráy: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

 • SFDR: Článek 8 SFDR. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
 • Udržitelné investice: NE
 • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: ANO
 • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: Enviromentální

 

Negativní cílový trh

 • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
 • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
 • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Partners Universe 10

Statut fondu Partners Universe 10 (pdf, 838 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB) Poučení o rizicích spojených s investováním do podílových listů
Ceník (pdf, 49 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 217 kB) Factsheet Partners Universe 10
Partners ETF Solution (pdf, 58 kB)

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).