Partners Universe 13

Fond je z 90 % tvořený rizikovějšími investicemi, tedy akciemi a dluhopisy s vysokým výnosem. Akciová složka prostřednictvím ETF zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů USA a střední Evropy, tak akcie z rozvíjejících se trhů bez omezení na konkrétní země či odvětví. Využíváme zejména ETF společností BlackRock, BNP Paribas, Amundi a další. Doplňkovou konzervativní část portfolia fondu představují kvalitní korporátní dluhopisy a bankovní depozita.

Partners Universe 13

Fond je z 90 % tvořený rizikovějšími investicemi, tedy akciemi a dluhopisy s vysokým výnosem. Akciová složka prostřednictvím ETF zahrnuje jak akcie rozvinutých trhů USA a střední Evropy, tak akcie z rozvíjejících se trhů bez omezení na konkrétní země či odvětví. Využíváme zejména ETF společností BlackRock, BNP Paribas, Amundi a další. Doplňkovou konzervativní část portfolia fondu představují kvalitní korporátní dluhopisy a bankovní depozita.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

4 ze 7 bodů

Roční výnos

18,19 %

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond Partners Universe 13 vede.

1,3607
Aktuální cena platná k datu 5.5.2021:
Měsíční zpráva (pdf, 227kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden -0,18
1 měsíc 1,45
3 měsíce 2,82
6 měsíců 7,49
Od začátku roku 4,37
1 rok 18,19
2 roky 15,19
3 roky 19,03
5 let 28,67
Od založení 36,07
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 7,4
3 roky 5,83
5 let 5,17
Od založení 3,12

Historická cena

Podílový fond Partners Universe 13 k datu 5. 5. 2021
Stáhnout

Klíčové údaje o fondu

 • Smíšený fond s globální diverzifikací
 • Komplexní řešení pro klienta s dynamickým profilem
 • Maximální limit pro akciovou složku: 56 %
 • Portfolio obsahuje: ETF, dluhopisy, fondy, hotovost, termínované vklady
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice: 500 Kč
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 1002512493 / 2700
 • Datum vzniku: 28. 4. 2011
 • Manažerský poplatek: max. 1,6 %, aktuální výše 1,6 %
 • ISIN: CZ0008473535

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Partners Bond Opportunity

Statut fondu Partners Universe 13 (pdf, 497 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB) Poučení o rizicích spojených s investováním do podílových listů
Ceník (pdf, 47 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 227 kB) Factsheet Partners Universe 13
Partners ETF Solution (pdf, 49 kB)

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).