Vyberte si fond, který vám vyhovuje.

U nás si přijdou na své konzervativní i odvážnější investoři.

Partners Universe 6

Fond Partners Universe 6 je variantou pro klienty, kteří hledají konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Výchozí riziková složka fondu tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Konzervativní část portfolia tvoří především standardní nástroje peněžního trhu, jako jsou bankovní depozita či pokladniční poukázky a dále české státní dluhopisy a kvalitní korporátní dluhopisy.

Chci investovat

Klíčové údaje o fondu

 • Smíšený fond s globální diverzifikací
 • Maximální limit pro akciovou složku: 25 %
 • Komplexní řešení pro klienta s konzervativním profilem
 • Portfolio obsahuje: dluhopisy, fondy, ETF, hotovost, termínované vklady
 • Investiční horizont: 3 roky a více
 • Minimální výše investice: 500 Kč
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 3 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 2106990208 / 2700
 • Datum vzniku: 11. 6. 2012
 • Manažerský poplatek: max. 1,2 %, aktuální výše 1%
 • ISIN: CZ0008473709

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond Partners Universe 6 vede.

Aktuální cena podílového listu platná k datu 18.9.2019:
1,0986
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 0,14
1 měsíc 0,81
3 měsíce 1,33
6 měsíců 2,24
Od začátku roku 5,45
1 rok 1,7
2 roky 0,48
3 roky 3,42
5 let 2,92
Od založení 9,86
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 0,24
3 roky 1,09
5 let 0,58
Od založení 1,3

Historická cena

Podílový fond Partners Universe 6 k datu 18. 9. 2019
Stáhnout

Ke stažení

Statut fondu Partners Universe 6 (pdf, 472 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 175 kB) Poučení o rizicích spojených s investováním do podílových listů
Ceník (pdf, 48 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 105 kB) Factsheet Partners Universe 6