ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Simplea Global Equity ESG - třída EUR

Investuje až 100 % svých aktiv do ETF zaměřených na vyspělé akciové trhy a okrajově využívá i ostatní regiony. Hodí se pro dlouhodobější investory, kteří se nebojí podstoupit vyšší investiční riziko. Za to očekávají možnost vyššího výnosu, než bývá u dluhopisového či smíšeného fondu. Fond využívá zejména ETF společností BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a dalších.

Investiční horizont

min. 5 let

Stupeň rizikovosti

3 ze 7 bodů

Roční výnos

13,85 %

CZ EU

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond vede.

0,11182 €
Aktuální cena platná k datu 17.7.2024:
Měsíční zpráva (pdf, 224kB)
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 týden 0,13
1 měsíc 1,41
3 měsíce 4,63
6 měsíců 10,69
Od začátku roku 9,6
1 rok 13,7
2 roky 16,52
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 11,82
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky 7,68
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 4,50

Historická cena

Simplea Global Equity ESG - třída EUR k datu 17. 7. 2024
Stáhnout

Odpovědné investování

Cílem investiční strategie fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat dlouhodobého zhodnocení majetku investorů při dostatečné diverzifikaci nejen napříč regiony a sektory. Při investování fondu jsou zohledňována v rámci celého investičního procesu nefinanční ESG kritéria, která měří dopad na životní prostředí (Environment), respekt k sociálním hodnotám (Social) a aspekty prospěšného řízení společností (Governance).

Co je to ESG

Zkratka ESG skrývá anglické výrazy environmental, social and corporate governance. Jde o společensky odpovědné investování. Fondy a investoři se při tvorbě svého investičního portfolia zaměřují na pozitivní dopad svých investic. A to v oblastech jako jsou ekologie, společnost, etika a udržitelný ekonomický rozvoj.

 • Vznik fondů reaguje na změnu globální situace a tím na změnu chování a preferenci investorů.
 • Podíl ESG aktiv pod správou překročil třetinu celkových spravovaných globálních aktiv.
 • ESG fondy vykazují dlouhodobě lepší výkonnost v porovnání s non ESG (nižší citlivost ESG fondů na pokles trhu).

Klíčové údaje o fondu

 • Fond se zaměřením na akcie a akciová ETF bez regionálního a sektorového omezení
 • Vhodný pro dynamického investora, který hledá solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech a preferuje vysokou diverzifikaci investic přes ETF a zároveň chce investovat primárně do akcií společností, které splňují ESG kritéria
 • Portfolio obsahuje: ETF se zaměřením na akciové indexy, akcie, hotovost, termínované vklady
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice třída EUR: 20 EUR
 • Vstupní poplatek: 0 %
 • Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu v EUR (třída EUR) : 1387944819 / 2700
 • IBAN: CZ1327000000001387944819
 • Datum vzniku: 3. 1. 2022
 • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 1,5 %
 • Celková nákladovost (TER): 1,80 % (údaj za rok 2023)
 • Třída EUR ISIN: CZ0008476652
 • Třída EUR: Měnové riziko fondu může být v případě cizoměnových investic zajištěno do EUR.

 

 

Cílové trhy  

Pozitivní cílový trh

 • Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti: klient se základními znalostmi, informovaný klient, pokročilý klient
 • Riziková tolerance: SRI 3, středně nízký stupeň rizika
 • Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
 • Schopnost nést ztráy: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.

 

Udržitelnost

 • SFDR: Článek 8 SFDR. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
 • Udržitelné investice: NE
 • Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: ANO
 • Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: Enviromentální

 

Negativní cílový trh

 • Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
 • Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků. 
 • Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.

Ke stažení

Důležité dokumenty k investičnímu fondu Simplea Global Equity ESG - třída EUR

Statut fondu Simplea Global Equity ESG (pdf, 794 kB) Celý statut včetně příloh
Vysvětlení rizik (pdf, 60 kB)
Ceník (pdf, 49 kB)
Měsíční zpráva (pdf, 224 kB) Facstsheet Simplea Global Equity ESG - třída EUR

Chci investovatVšechna pole označena hvězdičkou * jsou povinná


Zadané osobní údaje využije společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781 pro kontaktování zájemce za účelem dohodnutí podmínek případné spolupráce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese poverenecOU@partners.cz, kde můžete uplatnit i svá jiná práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).