Vyberte si fond, který vám vyhovuje.

U nás si přijdou na své konzervativní i odvážnější investoři.

Nemovitostní fond Trigea

Nemovitostní fond Trigea spadá pod samostatnou společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Partners investiční společnost fond administruje a obhospodařuje. Fond se zaměřuje na přímý nákup komerčních nemovitostí, které kombinují stabilní příjem z nájmů a potenciál růstu hodnoty dané nemovitosti. Fond je ideální pro konzervativní investory. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

Chci investovat

Klíčové údaje o fondu

 • Investiční strategií fondu je nakupovat a držet kvalitní komerční nemovitosti, které jsou již pronajaté a přinášejí stabilní výnosy ve formě nájemného
 • Investiční horizont: 5 let a více
 • Minimální výše investice: 500 Kč
 • Vstupní poplatek: dle výše investované částky, maximálně 3 %
 • Výstupní poplatek: není stanoven
 • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo sběrného účtu: 1387554319 / 2700
 • Datum vzniku: 1. 4. 2019
 • Cena investiční akcie k 31.7.2019 činí 1,0074 Kč
 • Manažerský poplatek: max. 2 %, aktuální výše 1,7 %
 • ISIN: CZ0008043874

Graf vývoje

Zkontrolujte, jak si fond TRIGEA vede.

Aktuální cena podílového listu platná k datu 30.8.2019:
1,0106
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
1 měsíc 0,32
3 měsíce 1,06
6 měsíců N/A
Od začátku roku N/A
1 rok N/A
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 1,06
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení N/A

Historická cena

Podílový fond Nemovitostní fond Trigea k datu 30. 8. 2019
Stáhnout

Ke stažení

Statut nemovitostního fondu Trigea (pdf, 583 kB) Celý statut včetně příloh
Klíčové informace pro investory (pdf, 193 kB) Informace o podfondu Trigea
Klientský leták (pdf, 119 kB) Informace o nemovitostním fondu Trigea
Vysvětlení rizik (pdf, 143 kB) Poučení o rizicích spojených s investováním do nemovitostních fondů
Ceník (pdf, 41 kB)
Veřejný příslib.pdf (pdf, 2004 kB) Veřejný příslib Trigea