ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů v závěru roku 2019

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 6. 12. 2019 v 10:00 hodin v souladu s ustanovením §134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů.

shutterstock_750073606.jpg

(Aktuality)

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se týká fondů:

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

 

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 23.12.2019 (00:00 hod.) do 3.1.2020 (24:00 hod.), tj. na 6 pracovních dnůPosledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu a odkupu podílových listů bude pátek 20.12.2019. Pokyny přijaté ve dne 23.12.2019 až 3.1.2020 budou vypořádány dne 7.1.2020 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy cenou ke dni 20.12.2019. Posledním dnem pro připsání finančních prostředků na účet Fondů tak, aby byly transakce vypořádány ještě v roce 2019, je středa 18.12.2019. Současně je středa 18.12.2019 posledním dnem pro přijetí žádostí o odkup tak, aby byly odkupy vypořádány ještě v roce 2019.

 

Plán odkupů podílových listů Fondů pro období 19.12.2019 až 3.1.2020 je následující:

Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 19.12.2019 Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 19.12.2019, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 6.1.2019. Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 20.12.2019 Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 20.12.2019, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 7.1.2019.

Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti ve dnech 23.12.2019 až 3.1.2020, Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 20.12.2019. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 7.1.2020.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pondělí 6.1.2020. Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti dne 6.1.2020 a dále, již budou zpracovány standardně v souladu s ustanoveními uvedenými ve statutech Fondů.

 

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde z provozních důvodů, zejména z důvodu soustředění činností Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku. Hlavní důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů jsou tedy následující:

  • komplexní kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;
  • zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31.12.2019, která představuje časově náročný proces, a to především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů učiněných ze strany depozitáře Fondů;
  • provedení uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, zavedení nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces, který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím;
  • v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období. 

 

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo vydání podílových listů, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaného dne 6.12.2019 naleznete ZDE.

 

Děkujeme Vám tímto za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2019, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2020.

Partners investiční společnost, a.s.