Nemovitostní fond

Nemovitostní fond Trigea

Nemovitostní fond Trigea spadá pod samostatnou společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Partners investiční společnost fond administruje a obhospodařuje. Fond Trigea se zaměřuje na přímý nákup komerčních nemovitostí, které skýtají zajímavý výnos. Fond je určený konzervativním investorům s doporučeným investičním horizontem minimálně 5 let. Nemovitostní fondy představují ideální diverzifikační nástroj, jelikož nekopírují hospodářské cykly.