ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základní dokumenty

Přehled všech základních dokumentů pro investování.


Rámcová smlouva (PDF, velikost 116,6 kB)

slouží pro prvotní i následné investice, investice od 500 CZK

 

Rámcová smlouva - dodatek (PDF, velikost 291,6 kB)

vztahuje se k fondu Partners Dividend Selection

 

Oprávněný zástupce (PDF, velikost 293,4 kB)

použití pouze v případě, že klientem je nezletilá, nesvéprávná nebo právnická osoba. V tomto případě je nutné zvolit na Rámcové smlouvě možnost „ano“ a přiložit formulář Oprávněný zástupce
v bodě 1 Klient bude uvedena nezletilá, nesvéprávná nebo právnická osoba, na formuláři Oprávněný zástupce pak zákonný zástupce v případě nezletilé osoby, soudem stanovený opatrovník v případě nesvéprávné osoby nebo zástupce právnické osoby
pokud je klientem nesvéprávná osoba, je nutné doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu o opatrovnictví. Pokud je klientem právnická osoba, je nutné přiložit ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo ověřenou kopii zakládacího dokumentu

 

Podpisový vzor (PDF, velikost 751, 1kB)

vhodné pouze u klientů, kteří do budoucna chtějí jednat samostatně bez asistence svého poradce
prostřednictvím tohoto formuláře je možné zmocnit k nakládání s podílovými listy další osoby (zletilé, svéprávné)
podpisy musí být ověřeny úředně, případně pracovníky Partners investiční společnosti

 

Podpisový vzor - podmínky (PDF, velikost kB)

Podmínky vzoru

 

Žádost o změnu údajů (PDF, velikost 287,5 kB)

slouží k oznámení změny údajů zákazníka nebo sdělení údajů nových, dosud neevidovaných
ke změně identifikačních údajů (příjmení, rodného číslo atd.) je nutné doložit ověřenou kopii dokladu prokazujícího tuto změnu

 

Žádost o zpětný odkup (PDF, velikost 633 kB)

v případě nezletilé nebo nesvéprávné osoby je nutné k žádosti doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu se souhlasem k provedení zpětného odkupu
v případě právnické osoby je nutné doložit ověřenou kopii z příslušného rejstříku ne starší 3 měsíců
v obou případech je nutné doložit formulář Oprávněný zástupce (na Žádosti o odkup zvolíme možnost „ano“), kde bude uvedený zákonný zástupce, opatrovník nebo zástupce právnické osoby

Žádost o pravidelný zpětný odkup fondu Partners Rezerva (PDF, velikost 407 kB)

slouží k nastavení pravidelných zpětných odkupů z fondu Partners Rezerva s měsíční či kvartální frekvencí

Žádost o výměnu (PDF, velikost 297,9 kB)

slouží k výměně podílových listů mezi fondy PIS, minimální částka pro výměnu je 3 000 CZK (nebo vše)

 

Žádost o převod podílových listů (PDF, velikost 725 kB)

slouží ke změně majitele podílových listů, např. darování, kupní smlouva

 

Přechod produktu (PDF, velikost 318,6 kB)

slouží ke změně majitele podílových listů v případě úmrtí podílníka nebo vypořádání společného jmění manželů
nutné zvolit formulář podle toho, zda si zákazník chce podílové listy ponechat nebo žádá o odkup
k příkazu je nutné doložit ověřenou kopii pravomocného usnesení

 

Přechod a zpětný odkup (PDF, velikost 454,9 kB)

slouží ke změně majitele podílových listů zejména v případě úmrtí podílníka nebo vypořádání společného jmění manželů
nabyvatel, který si podílové listy nemá v úmyslu ponechat, zvolí formulář pro oznámení přechodu a následný odkup
k příkazu je nutné doložit ověřenou kopii pravomocného usnesení

 

Identifikace konečného/skutečného majitele (PDF, velikost 367,3 kB)

používá se vždy u právnických osob
pokud zákazník není skutečným majitelem investovaných prostředků nebo konečným majitele podílových listů (jedná na účet třetí osoby)

 

Ceník

Ceník podílových fondů (PDF, velikost 367,3 kB)

Ceník podílových fondů spravovaných Partners investiční společností, a.s.

 

Další dokumenty ke stažení

Návod pro správu účtu "MOJE INVESTICE" (PDF, velikost 695,4 kB)

Jednoduchý návod, jak se dostanete ke svému elektronickému investičnímu účtu MOJE INVESTICE