ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité dokumenty

Všechny důležité dokumenty od právních upozornění až po ochranu osobních údajů.

Whistleblowing (PDF, velikost 197 kB)

Informace k oznamovacím systému

Rizikové upozornění (PDF, velikost 256,6 kB)

Poučení o rizicích spojených s investováním do podílových listů

Právní upozornění (PDF, velikost 154,8 kB)

Právní upozornění Partners investiční společnosti, a.s.

Politika v oblasti udržitelnosti (PDF, velikost 538 kB)

Strategie Partners investiční společnosti, a.s.

Plnění informačních povinností (PDF, velikost 752 kB)

Plnění informační povinností dle zákona č. 240/2013 Sb.

Reklamační řád (PDF, velikost 238,3 kB)

Reklamační řád Partners investiční společnosti, a.s.

Rozvrh provozního dne (PDF, velikost 365,6 kB)

Informace pro investory - časový rozvrh provozního dne

Informace k CRS a FATCA (PDF, velikost 256,1 kB)

Podrobné vysvětlení k CRS a FATCA

Informace k GDPR (PDF, velikost 371,5 kB)

Informace o zpracování osobních údajů

Zásady odměňování (PDF, 214 kB)

Dokument Partners investiční společnosti, a.s.